Condor MedTec jest członkiem ZIG OWL

Kształtowanie przyszłości, promowanie innowacji, wzmacnianie zdrowia - razem z siecią ZIG OWL

Na stronie Condor zawsze staramy się rozwijać nasze produkty i wprowadzać innowacje. Sieć ZIG OWL (Centrum Innowacji w Służbie Zdrowia Regionu Westfalia Wschodnia-Lippe) postawiła sobie za cel wspieranie właśnie takich innowacji i poprawę opieki zdrowotnej dzięki nowym innowacyjnym produktom. Do ponad 40 członków należą kliniki, usługodawcy, firmy, stowarzyszenia, uniwersytety, instytucje badawcze, a teraz także nasza firma Condor MedTec jako producent technologii medycznych. Jako sieć kompetencji dla innowacji ZIG OWL łączy liczne regionalne i ponadregionalne podmioty.

Cieszymy się na wymianę w ramach tej sieci i na nawiązanie przyszłościowej współpracy.

Condor MedTec Członek ZIG OWL
Previous post
Mobilny autobus szybkiego testowania Corona na Condor
Następny post
Gotowi na przyszłość: Condor Group rozszerza obszary produkcyjne
Kliknij, aby ukryć zaawansowaną pływającą zawartość


BIEŻĄCY

CZYTAJ TERAZ!