Avtryck

5 § i lagen om digitala tjänster (DDG)

AVTRYCK

Information i enlighet med avsnitt 5 TMG

Condor® MedTec GmbH
Dr.-Krismann-Straße 15
D-33154 Salzkotten

Representerad av:

Ledning:
Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Kontakta:

Telefon: +49 5258 9916 – 0
Fax: +49 5258 9916 – 16
E: Information om @ condor -medtec.de

Registrera post:

Tingsrätten: Paderborns tingsrätt
Registernummer: 4352HRA 4352

Moms-ID:

Identifieringsnummer för mervärdesskatt enligt 27 § i mervärdesskattelagen:
DE186303173

Ansvarig för innehållet enligt
Avsnitt 55 (2) RStV:

Dominik Schulte
Ira Fecke-Schulte

Hänvisning till EU:s tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Vår e-postadress finns högst upp i avtrycket.

Ansvarsfriskrivning

1. Innehållet i onlineerbjudandet

Författaren tar inget ansvar för aktuellheten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Skadeståndsanspråk mot upphovsmannen, som avser väsentlig eller icke-materiell skada som orsakats av användning eller icke-användning av den information som lämnats eller genom användning av felaktig och ofullständig information, är i allmänhet uteslutna, förutsatt att det inte finns något påvisbart uppsåtligt eller grovt oaktsamt fel från upphovsmannens sida.
Alla erbjudanden kan komma att ändras och inte bindas. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar

När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast träda i kraft i det fall då upphovsmannen har kännedom om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll.
Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länkarna sattes, var inget olagligt innehåll igenkännligt på de sidor som skulle länkas. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet av de länkade sidorna. Därför tar han härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrades efter att länken hade ställts in. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som anges i det egna Internet-erbjudandet samt poster från tredje part i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och i alla andra former av databaser vars externa skrivåtkomst är möjlig. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, särskilt för skador som uppstår till följd av användning eller icke-användning av sådan information, är leverantören av den sida som hänvisningen gjordes ensam ansvarig för, inte den som bara hänvisar till respektive offentliggörande via länkar.

3. Bevis på bilden

Rättigheterna till det använda bildmaterialet är med Hüppmeier Marketing & Design GmbH . Bilder som används från bilddatabaser nämns i det här avtrycket.

Blomsterfoto skapat av nensuria - www.freepik.com • Social
Människor foto skapad av freepik - www.freepik.com • Miljö
Designad av Freepik • Service

freepik:

  • 1004828
  • 10978532

4. Upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning

Författaren försöker observera upphovsrätten till grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter.
Alla varumärken och varumärken som nämns i Interneterbjudandet och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och respektive registrerade ägares äganderätt. Enbart omnämnandet av varumärken innebär inte att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter!
Upphovsrätten till publicerade föremål som skapats av författaren själv förblir endast hos författaren till sidorna. Duplicering eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens uttryckliga samtycke.

5. Dataskydd

I den mån det är möjligt att ange personuppgifter eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) i Internet-erbjudandet sker användarens utlämnande av dessa uppgifter på uttryckligen frivillig basis. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåten - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - även utan specifikation av sådana uppgifter eller under specifikation av anonymiserade data eller en pseudonym. Det är inte tillåtet för tredje part att använda kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för avtrycket eller jämförbar information, såsom postadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser för överföring av information som inte uttryckligen begärts. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden i händelse av brott mot detta förbud.

6. Denna ansvarsfriskrivnings rättsliga giltighet

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av det interneterbjudande från vilket denna sida hänvisades. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte längre eller inte helt överensstämmer med tillämplig rättslig situation, påverkas inte de återstående delarna av dokumentet av innehållet och giltigheten.

Ansvarsfriskrivning
(Ansvarsfriskrivning)

1. Innehållet i onlineerbjudandet

Författaren tar inget ansvar för aktuellheten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Skadeståndsanspråk mot upphovsmannen, som avser väsentlig eller icke-materiell skada som orsakats av användning eller icke-användning av den information som lämnats eller genom användning av felaktig och ofullständig information, är i allmänhet uteslutna, förutsatt att det inte finns något påvisbart uppsåtligt eller grovt oaktsamt fel från upphovsmannens sida.
Alla erbjudanden kan komma att ändras och inte bindas. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar

När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde, skulle en ansvarsskyldighet endast träda i kraft i det fall då upphovsmannen har kännedom om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning vid olagligt innehåll.
Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länkarna sattes, var inget olagligt innehåll igenkännligt på de sidor som skulle länkas. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet av de länkade sidorna. Därför tar han härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrades efter att länken hade ställts in. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som anges i det egna Internet-erbjudandet samt poster från tredje part i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och i alla andra former av databaser vars externa skrivåtkomst är möjlig. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, särskilt för skador som uppstår till följd av användning eller icke-användning av sådan information, är leverantören av den sida som hänvisningen gjordes ensam ansvarig för, inte den som bara hänvisar till respektive offentliggörande via länkar.

3. Bevis på bilden

Rättigheterna till det använda bildmaterialet är med Hüppmeier Marketing & Design GmbH . Bilder som används från bilddatabaser nämns i det här avtrycket.

Blomsterfoto skapat av nensuria - www.freepik.com • Social
Människor foto skapad av freepik - www.freepik.com • Miljö

freepik:
1004828
10978532

4. Upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning

Författaren försöker observera upphovsrätten till grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som skapats av honom själv eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter.
Alla varumärken och varumärken som nämns i Interneterbjudandet och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och respektive registrerade ägares äganderätt. Enbart omnämnandet av varumärken innebär inte att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter!
Upphovsrätten till publicerade föremål som skapats av författaren själv förblir endast hos författaren till sidorna. Duplicering eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens uttryckliga samtycke.

5. Dataskydd

I den mån det är möjligt att ange personuppgifter eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) i Internet-erbjudandet sker användarens utlämnande av dessa uppgifter på uttryckligen frivillig basis. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåten - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - även utan specifikation av sådana uppgifter eller under specifikation av anonymiserade data eller en pseudonym. Det är inte tillåtet för tredje part att använda kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för avtrycket eller jämförbar information, såsom postadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser för överföring av information som inte uttryckligen begärts. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden i händelse av brott mot detta förbud.

6. Denna ansvarsfriskrivnings rättsliga giltighet

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av det interneterbjudande från vilket denna sida hänvisades. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte längre eller inte helt överensstämmer med tillämplig rättslig situation, påverkas inte de återstående delarna av dokumentet av innehållet och giltigheten.