Företagsutmärkelser till Salzkotten

Condor -koncernen tilldelas priset "Großer Preis des Mittelstandes". Staden Salzkotten får specialpriset som "Bästa kommun 2023".

Det fanns dubbel anledning att fira på lördagen i Düsseldorf vid"Großer Preis des Mittelstandes" för Salzkotten. Både Condor -gruppen och staden Salzkotten hedrades av Oskar Patzelt-stiftelsen 2023. Totalt 4 075 företag samt banker och kommuner nominerades till tävlingen i år.

Vid Business Ball på Maritim Hotel vid Düsseldorfs flygplats kunde Condor Group ta emot utmärkelsen för första plats i hela NRW. "Företaget startade i ett garage och firade sitt 25-årsjubileum förra året. Företaget är verksamt över hela världen och är en pionjär inom individuell tillverkning av sårspridningssystem för medicin. Det medelstora företaget och grundar- och ägarfamiljen Schulte är också mycket engagerade i samhället", säger Dr. Helfried Schmidt och förklarar anledningen till utmärkelsen. Bland annat har företaget också byggt en förskola på företagets område. "Det har lönat sig att gå den här vägen, även om det inte alltid har varit lätt. Idag är jag mycket glad över att företaget framgångsrikt kunde överlämnas till nästa generation, till mina två barn Ira och Dominik", säger företagets grundare Hermann-Josef Schulte tillsammans med sin fru Maria, mycket glada över utmärkelsen.

Stiftelsen fokuserar på små och medelstora företag. Trots en krisartad global ekonomisk och makroekonomisk utveckling har den entreprenörsdrivna sektorn för små och medelstora företag skapat miljontals nya och ytterligare arbetstillfällen under de senaste åren. Dessa enorma prestationer uppfattas dock knappast av allmänheten. Syftet är därför att förbättra den allmänna bilden av små och medelstora företag, att öka allmänhetens medvetenhet om sambandet mellan "sunda små och medelstora företag - stark ekonomi - fler arbetstillfällen", att popularisera exempel på framgång och att skapa hållbara nätverk inom sektorn för små och medelstora företag. Vi utvärderades utifrån fem tävlingskriterier:

  1. Övergripande utveckling av företaget
  2. Skapande/säkrande av arbetstillfällen och utbildningsplatser
  3. Modernisering och innovation
  4. Engagemang i regionen
  5. Service och kundnärhet, marknadsföring.

Utmärkt resultat i alla fem kriterierna krävs. Underlåtenhet att uppfylla endast ett kriterium kan leda till uteslutning från vidare steg i tävlingen.

Staden Salzkotten runt borgmästare Ulrich Berger och chefen för ekonomisk utveckling Peter Finke fick ta emot det enda rikstäckande specialpriset "Årets kommun". "Utvecklingen av staden Salzkotten är unik. Den fungerar som en förebild och Salzkotten kan vara mycket stolt över detta som kommun", förklarade Dr. Helfried Schmidt, verkställande direktör för Oskar Patzelt Foundation, i sitt lovord.

Vi företagare är mycket nöjda med vår förvaltnings arbete, vilket redan framgick av en undersökning som gjordes av handels- och industrikammaren förra året. Med över 90% nöjdhet med förvaltningens arbete rankades staden Salzkotten bland de bästa kommunerna i Paderborn-distriktet ur företagens synvinkel.

"Vi vill rikta ett stort tack till Hans-Jürgen Altrogge från BVMW (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Kreis Paderborn), som nominerade staden Salzkotten och Condor -koncernen till dessa utmärkelser", säger Ulrich Berger och Hermann-Josef Schulte.

Företagsutmärkelser till Salzkotten

Condor -koncernen tilldelas priset "Großer Preis des Mittelstandes". Staden Salzkotten får specialpriset som "Bästa kommun 2023".

 

 

Full av stolthet! Dominik Schulte (verkställande direktör), Hermann-Josef och Maria Schulte (grundare av Condor -gruppen) och Ira Fecke-Schulte (verkställande direktör) tar emot utmärkelsen "Großer Preis des Mittelstandes".

f.l. Maria Schulte (grundare), Dominik Schulte, Ira Fecke-Schulte, Hermann-Josef Schulte (verkställande direktör Condor Group), Ulrich Berger (borgmästare i staden Salzkotten), Hans-Jürgen Altrogge (Der Mittelstand, BVMW e.V.), Peter Finke (ekonomisk utveckling i staden Salzkotten)

Borgmästare Ulrich Berger och Peter Finke tar emot utmärkelsen "Bästa kommun 2023".

Det fanns dubbel anledning att fira på lördagen i Düsseldorf vid "Großer Preis des Mittelstandes" för Salzkotten. Både Condor -gruppen och staden Salzkotten hedrades av Oskar Patzelt-stiftelsen 2023. Totalt 4 075 företag samt banker och kommuner nominerades till tävlingen i år.

Vid Business Ball på Maritim Hotel vid Düsseldorfs flygplats kunde Condor Group ta emot utmärkelsen för första plats i hela NRW. "Företaget startade i ett garage och firade sitt 25-årsjubileum förra året. Företaget är verksamt över hela världen och är en pionjär inom individuell tillverkning av sårspridningssystem för medicin. Det medelstora företaget och grundar- och ägarfamiljen Schulte är också mycket engagerade i samhället", säger Dr. Helfried Schmidt och förklarar anledningen till utmärkelsen. Bland annat har företaget också byggt en förskola på företagets område. "Det har lönat sig att gå den här vägen, även om det inte alltid har varit lätt. Idag är jag mycket glad över att företaget framgångsrikt kunde överlämnas till nästa generation, till mina två barn Ira och Dominik", säger företagets grundare Hermann-Josef Schulte tillsammans med sin fru Maria, mycket glada över utmärkelsen.

 

Stiftelsen fokuserar på små och medelstora företag. Trots en krisartad global ekonomisk och makroekonomisk utveckling har den entreprenörsdrivna sektorn för små och medelstora företag skapat miljontals nya och ytterligare arbetstillfällen under de senaste åren. Dessa enorma prestationer uppfattas dock knappast av allmänheten. Syftet är därför att förbättra den allmänna bilden av små och medelstora företag, att öka allmänhetens medvetenhet om sambandet mellan "sunda små och medelstora företag - stark ekonomi - fler arbetstillfällen", att popularisera exempel på framgång och att skapa hållbara nätverk inom sektorn för små och medelstora företag. Vi utvärderades utifrån fem tävlingskriterier:

  1. Övergripande utveckling av företaget
  2. Skapande/säkrande av arbetstillfällen och utbildningsplatser
  3. Modernisering och innovation
  4. Engagemang i regionen
  5. Service och kundnärhet, marknadsföring.

Utmärkt resultat i alla fem kriterierna krävs. Underlåtenhet att uppfylla endast ett kriterium kan leda till uteslutning från vidare steg i tävlingen.

Staden Salzkotten med borgmästare Ulrich Berger och näringslivschef Peter Finke fick ta emot det enda rikstäckande specialpriset "Årets kommun". "Utvecklingen av staden Salzkotten är unik. Den fungerar som en förebild och Salzkotten kan vara mycket stolt över detta som kommun", förklarade Dr. Helfried Schmidt, verkställande direktör för Oskar Patzelt Foundation, i sitt lovord. Som företag är vi mycket nöjda med vår förvaltnings arbete, vilket redan visades i en undersökning som genomfördes av industri- och handelskammaren förra året. Med över 90% tillfredsställelse med förvaltningens arbete rankades staden Salzkotten bland de bästa kommunerna i Paderborn-distriktet ur företagens synvinkel.

"Vi vill rikta ett stort tack till Hans-Jürgen Altrogge från BVMW (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Kreis Paderborn), som nominerade staden Salzkotten och Condor -koncernen till dessa utmärkelser", säger Ulrich Berger och Hermann-Josef Schulte.

Full av stolthet! Dominik Schulte (verkställande direktör), Hermann-Josef och Maria Schulte (grundare av Condor -gruppen) och Ira Fecke-Schulte (verkställande direktör) tar emot utmärkelsen "Großer Preis des Mittelstandes".

f.l. Maria Schulte (grundare), Dominik Schulte, Ira Fecke-Schulte, Hermann-Josef Schulte (verkställande direktör Condor Group), Ulrich Berger (borgmästare i staden Salzkotten), Hans-Jürgen Altrogge (Der Mittelstand, BVMW e.V.), Peter Finke (ekonomisk utveckling i staden Salzkotten)

Borgmästare Ulrich Berger och Peter Finke tar emot utmärkelsen "Bästa kommun 2023".

Dominik Schulte och Ira Fecke-Schulte är glada över denna särskilda utmärkelse

Föregående inlägg
1:a familjefestivalen i Condor -gruppen
Nästa inlägg
Hållbar rörlighet
Klicka för att dölja avancerat flytande innehåll


AKTUELL

LÄS NU!